Doris Zenobia

La Doris va arribar a Catalunya des de Xile fa més de 20 anys. Gràcies a una situació econòmica estable decideix comprar una casa juntament amb els seu marit i fills. Quan li detecten un problema que pot acabar en ceguera social, perd la feina i amb la pensió no pot pagar la hipoteca. El seu marit decideix abandonar-la i la cerca d’una solució la porta fins a la PAH. Aquesta lluita no només soluciona els seus problemes d’habitatge sinó que també l’empodera per fer front al sistema capitalista en el que vivim.

La seva experiència d’anys residint a Catalunya la porta a reflexionar sobre la falta d’evolució en els programes d’acollida del país.