Ana Fornés – Entrepobles

L’Ana és activista a Entrepobles i Valencia Acoge, en atenció a les víctimes del racisme, una feina que la fa experta en els processos d’acollida de la població migrant. Ens proporciona una visió molt crítica sobre els programes d’acollida que no s’ajusten a les necessitats de les persones a les que van dirigits, creant enormes dificultats i discriminacions i impossibilitat una interculturalitat.